Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (2023)

Uppdaterad:| Kategori:Uteplats
Författare:Rick Worst| Redaktör:Omar Alonso
Granskning och forskning:Jen Worst&Chris Miller

Dela med sig:

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (1)

En trevlig och välskött öppen spis kan definiera den övergripande estetiken på din plats. Det kan ge den en mysig känsla. Alternativt, om ditt eldstadsområde inte är gjort rätt, kommer det att se malplacerat eller fånigt ut. Så den här guiden kommer att besvara frågan om hur stort ett eldstadsområde ska vara.

Vi kommer att prata om alla grunderna. Så det betyder hur stor sittytan ska vara och avståndet från dina stolar till eldstaden. Det är inte allt, dimensioner och bästa säkerhetspraxis ingår också. Så, låt oss börja.

Varför är rätt dimensioner viktiga för en eldstad?

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (2)

Även om en eldstad är ett fantastiskt tillskott till vilken plats som helst, måste du se till att den är rätt byggd. Dimensioner är viktiga av två huvudsakliga skäl. Det ena är förstås estetik och det andra är säkerhet.

Om du inte tänker på estetiken kommer din eldstad inte att se ordentligt integrerad ut. Det kommer att se tvingat och trångt ut. Och säkerhet är en no-brainer. Du vill inte ha en superhäftig brandgrop som är en säkerhetsrisk.

Estetik

Låt oss börja med estetik först. En eldstad kan sammanföra en plats. Det ger en väldigt mysig stämning och fungerar som en samlingspunkt. Fråga vilken designexpert som helst så kommer de att berätta för dig att det är viktigt att ha en kontaktpunkt.

Men att bygga en eldstad utan de rätta måtten kommer att se väldigt malplacerad och trång ut. Dina gäster eller ens du kommer inte att njuta av att spendera tid runt eldstaden. Det är en av de största anledningarna till att rätt dimensioner är viktiga.

Du vill ha tillräckligt med utrymme för att sätena kan separeras från varandra vissa, medan andra flyttas närmare (för par), och du vill ha utrymme för att folk ska kunna resa sig och gå bakom stolarna för att gå till toaletten eller hämta fler drycker.

Säkerhet

Ett annat stort problem är säkerheten. Eld är eld. Oavsett om du använder en vedeldad eller en gasgrop, utan korrekt design, kan det vara en mycket farlig brandrisk. Hur som helst, om du har sittplatsen för nära eldstaden, utsätter du i princip alla för risker.

Fire Pit Sittområde Dimensioner

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (3)

Om du vill ha eldstaden på en uteplats, bör sittplatsen utökas till att vara minst 7 fot bort från eldstadens ytterkant. Detta inkluderar dock inte stolarna. Vi pratar om den allmänna eldstadens sittgrupp. Detta är samma för utomhus eldstad sittplatser dimensioner också.

Detta är ett bekvämt och bra avstånd som kommer att göra alla gäster nöjda och ge utrymme att gå runt. Annars kan värmen från lågan göra saker obehagligt! Med mindre bränder kommer storleken på eldstadens uteplats att krympa i enlighet därmed, så frukta inte att du inte kan ha en på en mindre uteplats.

Å andra sidan, att sitta för långt än nödvändigt ger inte dig eller dina gäster den värme och mysiga känsla som en eldstad borde. Det är väldigt mycket en balansgång här, eftersom du måste sitta tillräckligt nära för att få en känsla av gemenskap också. Med det sagt, låt oss kolla in vilka dimensioner ett eldstadsområde ska ha.

Hur mycket utrymme runt en eldstad för stolar behövs?

Rätt utrymme för stolar runt en eldstad beror på vilken typ av grop du har. Till exempel skulle en vedeldstad behöva mer utrymme runt den. Det beror helt enkelt på att det är en mer intensiv och öppen låga. Du borde ha någonstansrunt 24 till 36 tumutrymme mellan din sittplats och själva eldstaden om du använder en vedeldad grop.

Å andra sidan, om du har en gaseldstad kan du komma undan med en mindre yta. Du kan vara lite konservativ med en gaseldstad. Ändå bör stolarna inte vara mindre än 2 fot bort av säkerhetsskäl.

Hur stor bör en uteplats vara för en eldstad?

Om du vill bygga en eldstad på en uteplats måste du göra lite mer markarbete. Dimensioner är också viktiga i detta fall. Tänk bara på designen och storleken ur ett funktionellt perspektiv.

Den idealiska uteplatsens storlek för en eldstad bör vara minst 6 fot tvärs över. Detta är på båda sidor. Det betyder att du slutar med en total storlek på 12 fot diameter cirkel. Detta är den perfekta storleken för gästerna att röra sig fritt och tillräckligt nära eldstaden för att göra platsen mysig och säker. Detta för oss på ett bra sätt till vårt nästa ämne.

Användbara designtips för en uteplats runt en eldstad

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (4)

Att få rätt dimensioner för din uteplats runt en eldstad är inte så svårt nu när vi har diskuterat lämplig storlek på eldstaden. Men du måste ha några designtips i åtanke innan du börjar bygga din drömuteplats.

Det här är inte alltför komplicerade tips. De är ganska enkla och några av dem är råd att kontrollera dina lokala regler. Det hjälper dig att hålla dig borta från problem.

Kontrollera dina lokala lagar

Innan du ens börjar göra en eldstad för din uteplats bör du kontrollera dina lokala lagar. Är öppen eld tillåten? För det är det som är viktigt med eldstäder. Det kan också finnas en begränsning för eldstadens storlek. Så var på den säkra sidan och kontrollera lagarna.

Kan inte glömma utsikten

Om din eldstad och uteplats inte har en fin utsikt kommer den inte att nå sin fulla potential. Kontrollera alltid vilken orientering du vill att uteplatsen ska ha. Don; inte bara börja bygga. Och alla dessa kommer att ge dig en fantastisk uteplatsdesign runt din eldstad.

Få professionell hjälp om det behövs

Eldgropar och uteplatser är inte så lätta att designa. Om du redan har lite praktisk DIY-erfarenhet av dessa saker, behöver du inte oroa dig för någonting. Du kan gå vidare och börja bygga.

Men om du inte är säker så är det alltid en bra idé att anlita en professionell entreprenör. De kommer att ha alla rätt licenser för att arbeta med den här typen av saker och kommer förmodligen också att göra ett fantastiskt jobb. Du vill inte krångla och ha problem med dineldstaden förblir inte tändoch andra tekniska problem.

Det handlar inte bara om den tekniska skickligheten att skapa detta område på rätt sätt, utan om det estetiska beslutsfattandet som en professionell har erfarenheten att göra. De kommer inte att fråga hur stort ett eldstadsområde ska vara, de kommer att designa det runt ditt befintliga utrymme för att få det att se perfekt ut.

Fire Pit Safety: Ett mycket viktigt övervägande

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (5)

Måtten på en eldstad är viktiga. Men du behöver också känna till några säkerhetsguider för eldstaden. Dessa hjälper dig att hålla koll på saker och ting. Och kommer att hålla alla risker för en olycka till ett minimum. Låt oss kolla in några säkerhetsriktlinjer när det kommer till brandgropar.

Icke brännbara föremål runt eldstaden

Ja, vi vet att vi berättade för dig de rätta och säkra måtten för en eldstad. Men du ska inte lämna säkerheten åt slumpen. Även om du kommer att bygga eldstaden med rätt dimensioner, är det alltid en bra idé att använda rätt material också.

Använd alltid obrännbara föremål runt din grop. Detta innebär att möbler och alla andra saker som ständigt kommer att vara nära eldstaden bör alla vara obrännbara. Högkvalitativa, hållbara och estetiska möbler kan vara dyra till att börja med. Det sista du vill är att de ska skadas av branden.

Bygg bort från brandfarliga föremål

Se till att alltid bygga din eldstad borta från brandfarliga föremål, speciellt om du villbank eldenoch lämna den obevakad ibland. Undvik träd på toppen av din eldstad och bygg den inte för nära ditt hus. Det är en stor risk också. Låt eldstaden stå på ett öppet utrymme.

Det ser snyggare ut och ger en väldigt öppen och lyxig känsla. Dessutom finns det ingen brandrisk. En trädgren kan falla på den, eller löven kan falla på den. Och som kan lysa upp i lågor. Hoppsan! Säkra före det osäkra.

Använd rätt ved när du tänder eldstaden

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (6)

Om du har en vedeldningsgrop bör du alltid använda rätt ved. Och vi pratar inte om vått trä kontra torrt trä. Alla vet att torrt trä är det bästa. Men vi pratar om att undvika grönt trä.

Gröna stockar eller grönt trä är tryckimpregnerade träslag. De orsakar mycket rök och är i allmänhet inte så säkra. Dessutom kommer de att irritera dina ögon också! Inte kul alls. Tryckbehandlat trä innehåller gifter som inte heller är säkra.

Kontrollera vindriktningen

Kontrollera vindriktningen när du tänder eldstaden. Detta är ytterligare en anledning till att rätt dimensioner är viktiga. Om du inte har tillräckligt med utrymme runt eldstaden, kan en vindpust av oväntad vind orsaka förödelse.

Se åt vilket håll vinden blåser. Och kommer det att skada föremålen i närheten? Ibland kanske du bara vill undvika att tända din grop helt och hållet om vinden bara är för stark.

Håll barn och husdjur säkra

Vuxna kommer i allmänhet att vara mer ansvarsfulla runt eldgropar, med hjälp aveldstadsverktygpå avstånd och inte leka med elden för mycket. Nåväl, det hoppas vi i alla fall. Man kan inte alltid säga detsamma om barn, eller hur? Håll alltid ett öga på barnen när de är nära eldstaden.

De bör vara minst 3 fot bort. Barn som springer omkring kan vara farliga. Så du måste se till att så inte är fallet. Samma regel gäller även för husdjur.

Så stort bör ett eldstadsområde vara!

Tänk på att dessa måttguider är precis det. De är riktlinjer. Om du har en mindre eller större plats, måste du göra brandytans storlek proportionell mot riktlinjerna vi nämnde. Nu när du vet hur stort ett eldstadsområde ska vara, kan du gå vidare och designa den perfekta grop för ditt hem.

Du kommer också att njuta av:

  • 11 typer av eldstäder att hålla mysigt hela vintern
  • 13 typer av grillar för att laga dina måltider precis
  • 13 typer av exteriör hussten som ser elegant ut
  • Att välja golv för ett poolhus (5 bästa alternativen)
  • 14 alternativ för rymdvärmare för att värma upp dig precis

Författare:Rick Worst

Hur stort bör ett eldstadsområde vara? Hur man bestämmer sig - Värsta rummet (7)Rick är en hemdesignkonsult och entusiast, vars liv konsumeras av allt som har med hem och trädgård att göra. Hans konsumtion av böcker, tidskrifter, webbplatser och TV-program om ämnet är extraordinär. Rick fungerar som grundare, författare, chef och webbdesigner för vår redaktion och webbplats i stort. Läs mer omRicks författarsidaoch allaom Värsta rummet här.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 09/08/2023

Views: 6171

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.